میکروسکوپ بیولوژی Biology

میکروسکوپ های بیولوژیکال المپیوس براساس کیفیت لنزهای شیئی و قابلیت های موجود در سیستم تقسیم بندی می شوند. میکروسکوپ های سری CX23,CX33,CX22,CX31,CX23TR,CX41 ساده ترین میکروسکوپ های المپیوس می باشند. سیستم های سری BX41,BX43,BX53,BX63 دارای قابلیت های ارتقا به فلوروسنت و پلاریزان و سیستم دارک فیلد می باشند.

نمایش دادن همه 12 نتیجه

TOP