میکروسکوپ اینورت Inverted

میکروسکوپ متالوژی عبوری و اینورت

میکروسکوپ های متالوژی به دو دسته عمده متالوژی های عبوری و اینورت تقسیم می شوند.

میکروسکوپ های متالوژی عبوری شامل:

  • BX43
  • BX53M
  • BX63M

میکروسکوپ های متالوژی اینورت المپیوس در مدل های:

  • IX53M
  • IX73M

نمایش دادن همه 7 نتیجه

TOP